Vững vàng vươn lên phía trước

Đậu Thanh SơnAdmin - PENJICO
02:27' CH - Thứ tư, 17/04/2019

​​Ngày 12/4/2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP Xây lắp III Petrolimex (PENJICO) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

ảnh 1

​Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex năm 2019

​​Tham dự Đại hội có hơn 31 cổ đông và đại diện cổ đông nắm giữ 4.372.542 cổ phần, chiếm 87,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự. Số cổ đông không đến dư Đại hội nắm giữ 627.458 cổ phần, chiếm 12,55% tổng số cổ phần.
Các ông bà Chủ tịch cùng các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành, Trưởng phó phòng ban nghiệp vụ, Giám đốc và kế toán trưởng các chi nhánh tham dự đầy đủ.
Đại hội đã vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Văn Quang - Phó bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW tại TP. Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Quang Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex; Ông Trần Minh Huỳnh - Trưởng Ban kiểm soát và ông Nguyễn Anh Toàn - Phụ trách Phòng Tổ chức Hành chính Tổng công ty. Ngoài ra cùng về tham dự Đại hội có ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó giám đốc Công ty Dịch vụ Tài chính kế toán Kiểm Toán Nam Việt (AASCN).

ảnh 3

​Chủ tịch HĐQT Cung Quang Hà điều hành Đại hội

​​Đại hội đã được nghe Báo cáo kết quả SXKD, quản lý điều hành công ty năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của giám đốc công ty; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019; Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018, chương trình kế hoạch giám sát năm 2019. Cũng tại Đại hội lần này, đã bầu bổ sung một thành viên HĐQT, vì trong năm có một thành viên HĐQT xin từ nhiệm.

ảnh 5

​Thành viên HĐQT kiêm giám đốc công ty Nguyễn Sum trình bày tại đại hội

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua kết quả các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2018; Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận và một số nội dung khác theo nghị trình của Đại hội.
Đại hội nhận định: Năm 2018, nguồn công việc của năm trước chuyển sang tương đối nhiều, đó là một thuận lợi lớn. Phát huy những thành tích đã đạt được, công ty đã tích cực mở rộng thị trường xây lắp. Hiện tại không chỉ bó hẹp thị trường trong nước mà đã từng bước vươn ra một số nước trong khu vực Đông Nam Á. Công ty đã tiếp tục trúng thầu các công trình mới theo hình thức EPC của Tập đoàn Total tại Campuchia, và đặc biệt trúng thầu dự án Kho xăng dầu Denko tại thị trường Myanmar. Đây là công trình lớn có giá trị 300 tỷ đồng tại thị trường nước ngoài. Điều đó đã tạo ra cơ hội mới cho công ty, nhưng đồng thời cũng là thách thức lớn, đòi hỏi mỗi một cán bộ công nhân viên công ty phải phấn đấu vượt qua.
Ngoài sản phẩm truyền thống phục vụ ngành xăng dầu, công ty tiếp tục thực hiện các công trình bồn bể, kho xưởng ngành hóa chất, gas v.v... cùng với đó là việc mở rộng các đối tác khách hàng có nhiều tiềm năng trong tương lai. Đồng thời công ty cũng mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh mới theo xu hướng phát triển của công nghệ thân thiện với môi trường như hệ thống điện mặt trời…

ảnh 7

​Thành viên thường trực HĐQT – Ông Nguyễn Huy Nhân báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

​​Với những nổ lực phấn đấu không mệt mỏi của mình, năm 2018 công ty đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Trong đó sản lượng đạt hơn 345 tỷ đạt 115% so với KH; Doanh thu đạt gần 365 tỷ đạt 140% so với KH; Lợi nhuận sau thuế phần xây lắp đạt 3,3 tỷ đồng. Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã đề ra.
Đại hội cũng đã đánh giá, nhận định: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, năng động và sáng tạo của Ban điều hành trong công tác quản trị điều hành sản xuất. Đặc biệt là công tác tiếp thị, tạo nguồn việc làm, mở rộng thị trường trong và ngoài ngành, từng bước vươn ra thị trường một số nước Đông Nam Á, tạo ra nhiều sản phẩm mới ngoài sản phẩm truyền thống. Điều đó đã tạo thêm việc làm và ổn định đời sống cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong công ty. Từng bước khẳng định chỗ đứng của mình trên thị trường xây lắp chuyên ngành xăng dầu và hóa chất.
Trong phần thảo luận và biểu quyết, Đại hội đã thống nhất cao về các nội dung được đề cập trong Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018. Biểu quyết các tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và một số tờ trình với khác.
Đối với kế hoạch SXKD năm 2019, Đại hội đã thống nhất định hướng phát triển công ty là “Ổn định sản xuất, lấy hiệu quả kinh tế làm trọng tâm. Chú trọng đầu tư và phát triển nguồn nhân lực, ổn định thị trường trong nước, mạnh dạn vươn ra thị trường nước ngoài”.
Trong phần bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Đại hội đã tiến hành bầu cử đúng theo nguyên tắc và thể lệ quy định. Ông Lê Huy Thủy đã trúng cử vào Hội đồng quản trị với 4.372.542 cổ phiếu, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

ảnh 9

​Ông Lê Huy Thủy - Thành viên HĐQT phát biểu sau khi trúng cử vào HĐQT

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Quang Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty xây lắp và Thương mại Petrolimex, đã chia sẻ về những khó khăn và những dự kiến tiếp tục của công ty trong thời gian tới. Tổng công ty đã rất vui mừng và đánh giá cao về sự đoàn kết nội bộ, đổi mới trong việc định hướng và đã có những bước đột phá trong việc tìm kiếm và thực hiện các dự án với đối tác nước ngoài. Đối với công nợ, công ty cần quyết liệt đốc thúc, giải quyết dứt điểm công trình Kho xăng dầu Ngoại quan Vân Phong cũng như một số công trình khác. Về SXKD, công ty cần tiếp tục kế thừa, phát huy những mặt mạnh đạt được. Xây dựng kế hoạch lợi nhuận không nên dựa vào cổ tức từ việc đầu tư ngân hàng, mà phải đẩy mạnh từ hoạt động SXKD, đây là vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp. Khai thác có hiệu quả Nhà máy gia công cơ khí Nhà Bè. Thanh lý những máy móc thiết bị hiện không phù hợp, đầu tư thiết bị công nghệ mới, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm trên thị trường, đồng bộ với công việc đó là đầu tư thêm cho đội ngũ cán bộ quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật để đáp ứng được nhiệm vụ trong thời gian tới...

ảnh 11

​Tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp và TM Petrolimex Nguyễn Quang Tuấn phát biểu tại đại hội

​​Mặc dù thời lượng đại hội tiến hành trong một buổi sáng với nhiều nội dung quan trọng. Song với tinh thần trách nhiệm của các cổ đông, Đại hội đã diễn ra ngắn gọn, công khai, dân chủ theo đúng quy định. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex năm 2019 đã thành công tốt đẹp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

​Trưởng ban kiểm soát công ty - Lê Thị Hồng Mai trình bày báo cáo hoạt động của BKS và kết quả thẩm định báo cáo Tài chính năm 2018; Chương trình kế hoạch giám sát của BKS năm 2019

ảnh 17

Kế toán trưởng công ty Hoàng Trần Như Quỳnh trình bày báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

ảnh 25

​Bầu cử thành viên HĐQT

ảnh 15

​Biểu quyết thông qua các nội dung và Nghị quyết của Đại hội

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH KHO XĂNG DẦU MYANMAR

ảnh 19

​Toàn cảnh công trình Kho xăng dầu Denko tại Myanmar

ảnh 21

​An toàn là trên hết

ảnh 23

​Toàn thể cán bộ - công nhân tại công trình nghe phổ biến an toàn trước khi vào thi công

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn